12 Kroków AA

A oto Kroki, które sami stawiamy i które są proponowanym przez nas programem zdrowienia.
ANONIMOWI ALKOHOLICY, str. 50

12 Kroków AA:
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

JAK ZNALEŹĆ SPONSORA?
Sponsorowanie polega na tym, że alkoholik, który w programie zdrowienia osiągnął już pewien postęp, dzieli się swoim doświadczeniem z innym alkoholikiem, który pragnie osiągnąć lub utrzymać trzeźwość.

Sponsor jest człowiekiem, któremu sponsorowany ufa, ma przekonanie, że jest dla niego ważny i znajdzie czas, aby porozmawiać z nim na wszystkie tematy związane ze zdrowieniem i Programem AA. Będzie duchowym i emocjonalnym wsparciem w trudniejszych chwilach procesu zdrowienia.

To właśnie mityng AA jest tym miejscem, gdzie alkoholik może spotkać bardziej doświadczonego, w pracy z Programem 12 Kroków, przyjaciela i poprosić go o pomoc. W AA przyjaciel ten nazywany jest sponsorem.

© Copyright 2023 Intergrupa Ardeny - All Rights Reserved | Kontakt | Mityngi